Nemzetközi Kapcsolatok Iskola

A Nemzetközi Kapcsolatok Iskola célja olyan szakértők képzése, akik a nemzetközi rendszerre, a nemzetközi politikai és gazdasági összefüggésekre, érdekviszonyokra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek:

  • külpolitikai, biztonságpolitikai, külgazdasági elemzések, tudományos publikációk, döntéselőkészítő dokumentumok, prezentációk elkészítésére, bemutatására,
  • hazai és nemzetközi tárgyalások, rendezvények megszervezésére,
  • külpolitikai, nemzetpolitikai, biztonságpolitikai és külgazdasági érdekek felismerésére és hatékony képviseletére.

A Nemzetközi Kapcsolatok Iskola munkájának jelentősége könnyen érthetővé válik, ha az elmúlt időszakban végbemenő világpolitikai és világgazdasági átrendeződésre gondolunk. A 2008–2009-es pénzügyi válság korszakválasztó vonalnak is tekinthető, hiszen az erősödő nemzetköziesedés a hidegháború 1990-es lezárását követően kialakult világrendre épült. A nyitottságra, a békés kooperációra, valamint a nemzetközi kereskedelem és beruházások jelentőségére alapuló világrendet megkérdőjelezte a pénzügyi válság, a globális járvány, a kereskedelmi és technológiai háborúk sorozata, de leginkább az, hogy a szereplők sem tartják a korábbi játékszabályokhoz magukat. Új korszakba léptünk, és ahhoz, hogy megtaláljuk a helyünket ebben az új korszakban, tehetséges, a hagyományos érvelési struktúrákat maguk mögött hagyó, kreatív nemzetközi kapcsolatos szakemberekre van szükség. A Nemzetközi Kapcsolatok Iskola ebben a munkában próbál hozzájárulni eszközeivel ahhoz, ahogy sikeresen alkalmazkodjunk e megváltozott világhoz.