Középiskolás Program

Nyílt Klubdélutánokkal várjuk az érdeklődőket!

A Középiskolás Program célja, hogy hétvégente segítse a diákokat a pályaválasztás terén, emellett támogassa a továbbtanulást, kiegészítve a hagyományos oktatást. A tevékenységek tartalmaznak szakmai műhelymunkákat, előadásokat, nyelvkurzusokat és nyári táborokat is. A klubdélutánok kétheti rendszerességgel kerülnek megrendezésre a KP-s diákoknak. Az alkalmak célja, hogy változatos szakmai, kulturális és készségfejlesztési programokat kínáljon a minőségi szabadidő eltöltésére, informális oktatási keretek között. A találkozók emellett olyan közösségi teret jelentenek a középiskolások számára, ahol lehetőség nyílik megismerkedni a KP-s diákokkal és rengeteg érdekes, tapasztalt meghívottal.

A felvételi időszakban bárki érdeklődő bekapcsolódhat. A program a következő városokban található meg:

Csíkszereda: jelentkezz itt!

Kolozsvár: jelentkezz itt!

Marosvásárhely: jelentkezz itt!

Nagyvárad: jelentkezz itt!

Sepsiszentgyörgy: jelentkezz itt!

Szatmárnémeti: jelentkezz itt!

Székelyudvarhely: jelentkezz itt!

 
Miről szól a Középiskolás Program?

Az MCC 2002-ben indult Középiskolás Programja Kárpát-medence-szerte kínál távoktatáson és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést a középiskolás korosztály számára. A Program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A képzési tematika összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezzük a hangsúlyt, amik a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik. Az oktatás mellett a diákok számára téli és nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, ahol az MCC közösségéhez csatlakozhatnak a diákok.

A képzés felépítése

E-learning kurzusok

A Programban részt vevő diákok különböző, a középiskolai tanulmányaikat kiegészítő online kurzusok közül választhatnak. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek. Tetszőlegesen elvégezhető bármennyi kurzusunk az érettségi idejéig. Minden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt állítunk ki az érettségi évében, tavasszal. Diákjaink a Collegium e-learning oldalán saját belépő kódot és profilt kapnak. Erről a sikeres felvételi eljárást követően e-mailben küldünk értesítést. Az e-learning-felületen heti rendszerességgel válnak elérhetővé a videó-előadások, szakirodalomlisták, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege. Átlagosan heti 10–20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videó-előadásra számíthatnak a tanulók.

Választható e-learning kurzusaink 4, 8, valamint 2x8 hét hosszúságúak. Képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat.

A rendszerben az olvasmányok és videók mellett szintén heti rendszerességgel választható feladatok is megjelennek. A félév teljesítéséhez, és így a programbizonyítvány megszerzéséhez bizonyos számú pont összegyűjtése szükséges, ez kurzusonként változó. A részletek, pontgyűjtéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az e-learning-rendszerben az egyes kurzusok leírásánál, valamint a Mentor tippek menüpontban. A félév során a diákok leadott feladatait kurzusvezető tanáraink pontozzák és személyre szóló megjegyzésekkel, fejlesztési javaslatokkal látják el.

E-learning kurzusaink

 

KP szombatok

2021 őszétől Kolozsváron és Székelyudvarhelyen rendezzük meg a KP szombatokat, melyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal, gyakorlatias, alkalmazható tudást nyújtó és készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várjuk diákjainkat. Az egész napos program 10 órától 16 óráig tart, a programra előzetes regisztráció szükséges.

Tréningjeink főbb területei:

  • kommunikációs készségek, önreflexió;
  • érveléstechnika és vitázás;
  • nyilvános beszéd és prezentációs készségek;
  • pályaorientáció és önismeret;

A KP szombatokon való részvétel nem kötelező, azonban ezek az események lehetőséget adnak a programtagoknak az ismerkedésre. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy programbizonyítványt csak azon hallgatóink számára állítunk ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább 2 szombati képzésen részt vettek. Azok a diákok, akik lehetőségeik hiányában (tanulmányi verseny, sport, iskolai rendezvények stb.) nem tudnak megjelenni egy KP szombaton sem, választható pótfeladattal válthatják ki jelenlétüket.

Tehetségtáborok

Minden felvételt nyert diákunk részt vehet téli, illetve nyári táborainkban, melyek elsődleges célja a közösségépítés. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel és egyéb szakmai programokkal várjuk diákjainkat. A Collegium a rászorulók utazási költségeit megtéríti.

Angol és román nyelvi képzések

Angol és román nyelvi kurzusaink minden városunkban elérhetők. Mindkét nyelvből 2-2 kiscsoport, kezdő (középfok előtt) és haladó (középfok után) nyelvi csoport indul. A nyelvi kurzusok is korlátozott létszámmal elérhetők a minőségi oktatás céljából, melyekre pályázati úton tudnak jelentkezni diákjaink.

KP+ túrák

A KP+ túrák tematikus kirándulások, rendhagyó szakmai és kulturális programkínálattal, amelyek során különleges helyszíneket, kutatókat és művészeket ismerhetnek meg diákjaink. A péntektől vasárnapig tartó hétvégén közösségi és kulturális élményprogramokkal várjuk a résztvevőket, amely a régió sajátosságait mutatja be. Jelentkezni pályázati úton lehet, amelyhez a Középiskolás Programban elért teljesítményt, aktivitást is figyelembe vesszük.

KP klubdélutánok

A kétheti rendszerességgel minden képzési központunkban megszervezésre kerülő klubdélutánok célja kettős. Egyfelől minőségi szabadidő eltöltésére kínál változatos szakmai, kulturális és készségfejlesztési programokat informális oktatási keretek között, másrészt egy olyan közösségi teret jelent a középiskolások számára, ahol lehetőség nyílik megismerkedni a KP-s diákokkal és tanulni egymástól.

Pályázatok

Állandó szakmai eseményeink mellett tanév közben is várják az érdeklődő középiskolásokat különböző tematikájú programok, melyek segítségével tovább fejleszthetik szakmai tudásukat, részt vehetnek belföldi és külföldi tanulmányi útjainkon, valamint egész hetes tematikus kirándulásokon is. A programokra pályázati úton lehet jelentkezni, amelyről minden KP-s diákot értesítünk.

Versenyek

Történelem-, vita- és problémamegoldó versenyeink lehetőséget adnak arra, hogy diákjaink a szakma legjobbjaitól tanulhassanak, és megismerjék az MCC Egyetemi Programjának tagjait is. Versenyeink a prezentációs készségek, a csapatmunka, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztését segítik, a nyertes csapatok értékes ajándékokkal és egyedülálló szakmai tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

 

Hol találsz meg minket?

 

A Középiskolás Program Erdély nyolc városában – Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben van jelen.

Térkép

 

Hogyan tudsz jelentkezni?

 

A jelentkezés menete:

Az itt elérhető pályázati adatlap kitöltése.

Egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab vagy előadás rövid, írásbeli összefoglalása és kritikája 1–1,5 gépelt oldal terjedelemben.

A benyújtott pályázati anyag tartalmi és formai követelményei:

- Tartalmi követelmények:

Az összefoglalóban a választott mű rövid ismertetésén felül kritikai szemléletet is várunk, különös hangsúllyal a jelentkező személyes véleményére. Olvasónaplószerű leírás helyett arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a jelentkező a kiválasztott műről, így írhat akár pozitív, akár negatív kritikát is. A fogalmazást korábban olvasott, megtekintett műből is lehet írni.

- Formai követelmények:

A pályázati munkát a jelentkező a saját gépén szövegszerkesztőben készítse el (.doc vagy .docx formátum, maximum 3 MB), és ezután töltse fel a pályázati adatlap megfelelő helyére.

Általános formázási követelmények a Wordben: Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, sorkizárt igazítás. A fogalmazás, valamint a csatolt fájl neve egyaránt tartalmazza a pályázó nevét és a választott mű címét!

Figyelem!

A benyújtott fogalmazás teljes egészében a pályázó saját munkája kell, hogy legyen!

Plágium esetén - azaz, mástól átvett gondolatok sajátként való feltüntetésekor (vagyis, ha részben, vagy egészben tartalmaz forrásmegjelölés nélküli tartalmat a dolgozat) a pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

A pályázat elküldését követően legkésőbb a jelentkezési határidőt követő két héten belül e-mailben küldünk értesítést a felvételi eredményről.

A programba a kiemelt felvételi időszakokon kívül is folyamatosan lehet jelentkezni, de arra érdemes figyelni, hogy a kurzusokra csak a kurzusfelvételi időszakok alatt lehet regisztrálni. A kurzusfelvételről és a kurzusok aktuális indulásáról ezen a honlapon találhatók bővebb információk.