Jövőkép

462345ec697bdc5444c1542abc028efb243fbf02.jpeg

25 éve a magyar tehetséggondozás ügyéért

Negyedszázada annak, hogy a Mathias Corvinus Collegium (MCC) az ifjúság tehetséggondozásával foglalkozik. A kiemelten tehetséges fiatalok támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek.

A Magyar Országgyűlés ennek a munkának az eredményességét ismerte el, amikor az MCC-t választotta az egységes szakmai elvek mentén működő kárpát-medencei tehetséggondozás jövőbeni bázisául. Ehhez erőforrást is biztosított, amikor a MOL Nyrt. és a Richter Gedeon Nyrt. részvényállományának 10-10 százalékát az MCC kezelésébe adta. A részvények hozamából és a költségvetéstől kapott egyéb forrásokból a kárpát-medencei magyarság javát szolgáló, az egész nemzet számára hasznos, közösségi szempontból előremutató tehetséggondozási tevékenységét fogja az MCC még színvonalasabbá és még több fiatal számára elérhetővé tenni.  

2020 őszén indult programjának köszönhetően az MCC az elmúlt évtizedek legjelentősebb, fiatalokat célzó tehetséggondozási intézményévé válik a Kárpát-medencében. Erdélyben 2013-ban indult az erdélyi Középiskolás Program Kolozsváron és Székelyudvarhelyen, 2018-tól működik a Kolozsvári Egyetemi Program, 2020-ban pedig teljes gőzzel indult el az általános iskolás korosztályt megszólító Fiatal Tehetség Program.

Az MCC ott kezdődik, ahol a hagyományos oktatás véget ér

A tehetséggondozás egyrészt ingyenes, magas színvonalú képzéseket, másrészt az azokat kiegészítő szellemi műhelymunkát (könyvkiadás, konferenciák, publikációk, médiaszereplések, kerekasztal-beszélgetések, mobilitási programok) jelenti. Ezeknek köszönhetően az MCC tudásközponttá válik a Kárpát-medencében.

Az MCC nem versenytársa, és nem alternatívája a közoktatási és a felsőoktatási intézményeknek, független azoktól. Minden korosztálynak kínál fejlődési lehetőséget: az általános iskola felső tagozatán, a középiskolákban, a felsőoktatásban tanuló tehetséges diákoknak vagy a már diplomával rendelkező fiatal felnőtteknek nyújt olyan képzést, amelynek köszönhetően a diákok a hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni. Az MCC-ben nem tömegoktatás, hanem egyénre szabott és kiscsoportos munka folyik. A köz- és felsőoktatás célja egy alapvető, egységes és egyetemes tudás átadása, míg az MCC egy azon túlmutató tudást és különleges szemléletmódot akar biztosítani a fiataloknak érdeklődésük szerint.

Az MCC erős alumni rendszert épít, karrierirodát hoz létre, az ingyenesség mellett, tanulmányi eredményüknek megfelelően, ösztöndíjat is ad a diákoknak. Arra törekszünk, hogy aki egyszer MCC-s lett, az alma materként tekintsen tehetséggondozó intézményére, és karrierje során végig büszke legyen a szervezetben eltöltött éveire.

Egész Erdélyt átfogó építkezés

Az MCC a nemzetért és a szűkebb közösségükért tenni akaró, lelkes fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy képességeiket kibontakoztassák, nyitottak legyenek a világra, ismerjék a nemzetközi folyamatokat, a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, mindezt térítésmentesen, földrajzi elhelyezkedéstől, anyagi helyzettől függetlenül.

2022-ben Erdély nyolc városában volt elérhető a Mathias Corvinus Collegium: Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és Szatmárnémetiben. Ebből hét helyszínen (Székelyudvarhely kivételével) saját MCC-központ is működik. Mind a hét városban otthonos, kellően felszerelt központokban gyűlhetnek össze a munkatársak és a diákok. A városközpontokban található épületek MCC-arculatot kaptak, és kellemes környezet alakult ki a tanuláshoz, változatos tevékenységekhez. A szervezet erdélyi adminisztrációs központja Kolozsvár, Mátyás király szülővárosa.

Kárpát-medence-szerte 23 helyszínen vagyunk jelen, 4100 diákot, ebből Erdélyben több mint 1600 fiatalt mozgatva meg. A következő öt évben mintegy 10 ezer diák képzését vállaljuk különböző programjainkban. 

Ideológiailag független, de nem értéksemleges

Összességében az MCC az szülőföld iránt elkötelezett, a helyi közösségekért tenni akaró, társaikért és a környezetükért felelősséget érző fiatalokat támogatja abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – társadalmi és kulturális helyzetüktől függetlenül – kibontakoztathassák, és azt saját maguk, hosszú távon pedig a magyar közösség javára kamatoztathassák. 

Célunk tevőlegesen közreműködni egy olyan tehetséges, széles látókörű, nyelveket beszélő, nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett, gyökereihez ragaszkodó nemzedék formálásában, amely a globális versenyben is magabiztosan képviseli a magyar érdekeket. Szeretnénk, ha az MCC-s fiatalok részt vennének a magyar közösség jövőjét meghatározó erdélyi és nemzetközi vitákban és döntésekben, a közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében, így az erdélyi magyarok kulturális, gazdasági, társadalmi életének tevékeny és hasznos tagjai lehetnek.