MCC-Mindset Pszichológia Iskola

Az MCC–Mindset Pszichológia Iskola célja hazánk és a szakma legígéretesebb és legkiválóbb hazai pszichológusainak kinevelése. Ennek megfelelően az Iskola disszeminációs, oktatási, tudományos és tudománykommunikációs munkálatait az evidencián alapuló, interdiszciplináris és természettudományos megközelítés határozza meg.

Az Iskola hallgatói ilyen szellemiségű hazai és nemzetközi, személyre szabott lehetőségekben és mentorálásban részesülhetnek. Azokat a hallgatókat keressük, akik a tudományos eredmények értelmezésében, értékelésében képzett, azokat a gyakorlatban alkalmazó, gyakorló szakembernek készülnek, illetve akik kombinált gyakorló-tudományos vagy tudományos pályára készülnek. Az Iskola célja, hogy mindehhez egy olyan közösséget építsen, tartson fenn, és folytonosan fejlesszen, amelyben azon hallgatók, akik emberi elméket fognak formálni, egymástól és oktatóiktól egyaránt tanulnak. Egy olyan közösséget, amely a fenti céloknak melegágya és ösztönzője, és amely meghatározó szakmai értékeknek és kapcsolatoknak is forrása.