Olvasási idő: 5 perc

Sikeresen zárult a 27. alkalommal megszervezett Reál- és Humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, amelyet május 15–18. között rendeztek meg Kolozsváron. A szakmai rendezvényen a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programjának tizenöt hallgatója is részt vett.

A konferenciára 32 szekcióban jelentkezhettek a diákok, amelyeket minden részlegnek megfelelően egy szakmai zsűri értékelt. Az eseményre 258 pályamunka érkezett, amely jóval több a tavaly beérkezett kutatásokat tekintve. AZ ETDK-n való részvétel számos hasznot biztosít a jelentkezők számára, hiszen valós és egyben tudományos visszacsatolást kapnak a szakmai bizottságtól a benyújtott kutatásokról. A jelenlét hozzájárul a hallgatók akadémiai közösségbe való beilleszkedéséhez is.

Az MCC Egyetemi Programjának hallgatói a következő kutatási témákkal vettek részt a konferencián:

 • Antal András - A turizmus menedzsmentjének hatása a gazdasági fejlődésre Kelet- és Közép-Európa országaiban (Közgazdaság- és gazdálkodástudomány II. Menedzsment szekció)
 • Ács Hunor - A tudásdesztilláció hatékonysága különböző méretű konvolúciós neurális hálózatok esetében (Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk, matematika és módszertan szekció)
 • Both Sándor Ágoston - Az erkölcsi elszakadás szerepe a bántalmazás és az aktív védelmezés kapcsolatában az egyetemi hallgatók körében (Pszichológia II. : Szociál, személyiség, klinikai és egészségpszichológia szekció)
 • Csergő Zsófia - Párták régészeti nyomai a középkori és kora újkori székelyföldi temetőkben (Régészet szekció)
 • Dobri Dávid - Hírlapokban megőrizve: Fuchs Herman magángyűjteményének tanulságai
  (Geológia szekció)
 • Domokos Ábel - Fraktáldimenzió (Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk, matematika és módszertan szekció)
 • Felszegi Kincső - Nézzük gyerekszemmel a történelmet. Örökségpedagógiai lehetőségek a somkeréki református templomban (Társadalomtörténet és kultúrtörténet szekció)
 • Magyari-Sáska Attila - Tamási Áron LSLM - Large Szekler Language Model (Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk, matematika és módszertan szekció)
 • Papp Zsófia - A bér- és dajkaanyaság jogi helyzete, különös tekintettel a romániai, magyarországi és ukrajnai jogrendszerre (Állam és Jogtudomány szekció)
 • Péter Ákos - Weboldalak Fő Tartalmának Kinyerése Gráf Beágyazás és Transzformer Alapú Mondatkódolás Segítségével (Informatika I.: elméleti módszerek, kísérletek, szimulációk, matematika és módszertan szekció)
 • Szilágyi Nagy Zétény - Hitelminősítő algoritmusok összehasonlítása: mesterséges intelligencia alapú algoritmusok vs. hagyományos módszerek (Közgazdaság- és gazdálkodástudomány III. Pénzügy szekció)
 • Simon Krisztián - A román Alkotmánybíróság esetgyakorlata az európai szupranacionális bíróságokkal való kapcsolata tükrében (Állam és Jogtudomány szekció)
 • Sükösd Máté - Magyarország megítélése a liberalizmus fellegvárában - Magyarországgal kapcsolatos attitűdök Svédországban (Jelenkor történelme és nemzetközi kapcsolatok szekció)
 • Tőkés Bence - A humán szénsavanhidráz II enzim szelektivitásának vizsgálata diketonok és hidroxi-ketonok redukálása esetén (Kémia I.: Biokémia és szerves kémia szekció)
 • Végh Márk - Különböző társoldószerek és felületaktív anyagok hatásának vizsgálata az (S)-szelektív Pseudomonas psychrotolerans (PpS-TA) transzamináz termostabilitása és aktivitása esetén (Kémia I.: Biokémia és szerves kémia szekció)

Az Egyetemi Program hallgatói kiválóan szerepeltek a megmérettetésen, a következő diákok részesültek díjakban:

 • Antal András (Szenior tag) - II. díj + OTDK-jelölés
 • Ács Hunor (Szenior tag) - III. díj + OTDK-jelölés
 • Csergő Zsófia (Posztgraduális Program tag) - III. díj
 • Dobri Dávid (Junior tag) - II. díj
 • Felszegi Kincső (Junior tag) - Dicséret
 • Papp Zsófia (Műhelytag) - I. Díj + OTDK-jelölés
 • Szilágyi-Nagy Zétény (Szenior tag) - I. díj + OTDK-jelölés
 • Simon Krisztián (Jogi Iskola) - II. díj + OTDK-jelölés
 • Sükösd Máté (Műhelytag) - I. díj + OTDK-jelölés
 • Tőkés Bence (Szenior tag) - II. díj + OTDK-jelölés
 • Végh Márk (Szenior tag) - III. díj

Gratulálunk minden hallgatónak a színvonalas kutatásokhoz és a kiváló eredményekhez! További sok sikert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való megmérettetéshez!